scoala-george-toparceanu-28

Concursul Interjudețean „ROMÂNIA, DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE ”- ediția a VIII-a

Școala Gimnazială ,,GEORGE TOPÎRCEANU” MIOVENI – ARGEȘ organizează a VIII-a ediție a  concursului Interjudețean de  educație artistică și plastică
„ROMÂNIA, DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE ”, în data de – 25 MAI 2018 –

(Poziția 30 în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene nr.24986/2/22.01.2018)

Grupul ţintă căruia i se adresează acest proiect este format din elevi din clasele 0-IV, antrenaţi în activităţi de creație artistico-plastică, în care frumusețile României ocupă un loc principal, ca sursa de inspiraţie.
Concursul se desfăşoară prin participare directă, în 2 CENTRE DE CONCURS:
1. Şcoala Gimnazială “George Topîrceanu”, strada Părăşti, Mioveni, Argeş
2. Școala Gimnazială ,,Nicolae Balcescu” (fosta Şcoala nr 9, lângă cofetăria „Magic”) -Pitești, Argeș

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE

scoala-george-toparceanu-28

PROBELE CONCURSULUI:

Activitatea I – ,,ROMÂNIA, DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE”- concurs de colaje reprezentând frumusețile României (clasele 0-IV)
Elevii se vor prezenta în data de 25 MAI 2018, între orele 12:00 – 12:30, la centrul în care au fost înscriși.
Descrierea pe scurt a activității:
 Colajele se vor realiza prin participarea directă a elevilor la concurs, pe carton A4.
 Fiecare lucrare va fi realizată de un singur concurent.
 Tema colajului, aleasă de concurent, trebuie să corespundă cu tema concursului. Lucrarea va evidenția frumusețile României, obiective turistice reprezentative, mediul natural al țării noastre etc.
 Se pot folosi materiale și tehnici de lucru diverse.
Fiecare cadru didactic poate înscrie la concurs maxim 3 elevi, prin trimiterea fișei de înscriere până la data de 24 mai 2018.
Fișele de înscriere se trimit prin e-mail la adresele:
– Prof. înv. primar MANOLE ANGELA – ( centrul din Mioveni)
e-mail manoleangela@ymail.com
– Prof. înv. primar OTILIA TÎROIU – (centrul din Piteşti)
e-mail tiroiuotilia@yahoo.com

Activitatea II – SIMPOZION INTERJUDEȚEAN ,,ROMÂNIA, DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE”
• Data: 25 MAI 2018
• Locul desfăşurării- Şcoala Gimnazială ,,George Topîrceanu” Mioveni
• Participanţi: cadre didactice
• Descrierea pe scurt a activității:
Activitatea simpozionului constă într-o sesiune de comunicări ştiinţifice pentru cadrele didactice, având ca temă promovarea în rândul elevilor a valorilor naționale: frumusețile și bogățiile României, obiectivele turistice, datinile și obiceiurile strămoșești, patriotismul și grija pentru mediu, formarea comportamentului civic, cultivarea sentimentelor de patriotism și mândrie națională etc.
Prezentarea activităţilor se va face sub diferite forme: referate, proiecte ce reprezintă activităţi derulate conform tematicii, prezentare în Word sau sub o a altă forma la calculator, selecţie de poze din cadrul unor activităţi desfășurate etc.
Fiecare cadru didactic va primi diplomă de participare la simpozion.
Înscrierea se face până la data de 24 mai 2018, Prof. înv. primar NECŞULESCU ELENA
e-mail elenanecsulescu@yahoo.com